Introducció

Aquest treball tracta de com ha anat evolucionant la tecnologia des de l’època dels nostres avis fins a com creiem que serà el futur.

Com creiem vivien els avis? 

  • Creiem que els nostres avis eran humils,  reservats i treballaven al camp, amb granges i cultivaven molts aliments a l’immens hort que tenien. 
  • En aquella època tenien poca roba o utilitzaven poques peces. 
  • En aquesta època no hi havia rentadores ni neveres perquè la tecnologia no era tan avançada. 
Persona netejant roba, font: https://www.pinterest.es/comprayvarios/lavanderas/

Com creiem vivien els nostres pares?

  • Els nostres pares, van viure una transició de la època dels nostres avis a la tecnologia que hi ha ara. Durant la seva època, crec que els aparells electrònics han anat evolucionant o creant-se, com per exemple els telèfons, les neveres, i altres aparells.
Telèfon antic, Font: Vector de Teléfono creado por macrovector – www.freepik.es

Com vivim actualment? 

  • Actualment, vivim intoxicats a causa de la nova tecnologia. A part a alhora de fer les coses ho fem tot via intranet, aparells tecnològics, etc. I cada cop des de més joves.
Tecnologia actual telèfon i ordinador a la imatge, font pròpia.

Com viurem al futur? 

  • El nostre futur es basara en fer les coses tot via la tecnologia per internet.
  • Els cotxes seran tots elèctrics
  • El nivell del mar pujara