Webgrafia

Fotos:

Entrevistes:

Alcaraz, Roser, Entrevista personal. 2 de març 2021

Darrazi, Aziz Entrevista personal. 2 de març de 2021

Hadouch, Fatima , Entrevista personal. 2 de març de 2021

Marrodan, Enric, Entrevista personal, 1 de març de 2021

Medina, Pilar, Entrevista personal. 1 de març de 2021

Membrives, Lluís, Entrevista personal. 2 de març de 2021

Tió, Josep, Entrevista personal. 1 de març de 2021

Tió, Maria del Mar, Entrevista personal, 1 de març de 2021

Membres del Grup:

Mohamed Darrazi

Martí Marrodán

Lluís Membrives